COL·LABORACIÓ AMB LITERATA

El Gremi de Llibreters de Catalunya ha arribat a un acord amb la revista LITERATA. El Gremi ha contratctat les dues pàgines centrals de la revista per tal que els seus membres puguin expressar les seves opinions i recomanacions de lectures. La revista, amb la contribució del Gremi i de l'Institut Català de les Indistries Culturals, es distribueix a una seleccció de llibreries de tot Catalunya.

és la primera agenda literària de Catalunya. Una revista de publicació mensual, en format paper i de distribució gratuïta pensada i dissenyada per a tots els que senten passió pels llibres. És una aposta ambiciosa per la divulgació de la gran activitat literària de Barcelona que posea en marxa un col·lectiu independent.

Amb una tirada de 10.000 exemplars es distribueix mensualment de forma gratuïta a llibreries, centres culturals, biblioteques, museus, hotels, galeries d’art, fires, salons literaris, etc. és una manera innovadora i eficaç d’arribar cada mes a una audiencia de més de 10.000 lectors de forma gratuïta.

A s’ofereixen unes seccions fixes relacionades amb la literatura. Tots els continguts són rigorosos i de qualitat editats sota un format atractiu, amè, modern i dinàmic.

és també una guia publicitària d’activitats, productes i serveis relacionats amb el sector del llibre i de la cultura en general en el marc de la Ciutat Comtal.

AUDIÈNCIA AMB EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Audiéncia GeneralitatCom és tradicional des del mandat del president Josep Tarradellas, el Gremi de Llibreters és rebut al Palau de la Generalitat pel president uns dies després de la Diada de Sant Jordi, en consideració al seu ofici, ja que els representants del Gremi no poden assistir a la recepció que s' ofereix el dia 23. Enguany la recepció es va dur a terme el dia 27 d'abril.

A la foto el president del Gremi, Antoni Daura saluda al MH President José Montilla

Bases del Premi Llibreter

Presentació

El Premi Llibreter és un guardó, organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, que atorguen les llibreries de Catalunya. Té per objectiu destacar i reconèixer  la qualitat i la significació de determinats títols per afavorir-ne la difusió mitjançant la seva promoció a les llibreries.

Categories


El Premi Llibreter es divideix en tres categories:

1. Premi Llibreter de literatura catalana
2. Premi Llibreter a altres literatures
3. Premi Llibreter d’Àlbum Il·lustrat.


Selecció de les obres

El Gremi de Llibreters de Catalunya convoca totes les llibreries agremiades per què proposin obres que, segons el seu criteri, destaquin per la seva temàtica, pel tractament literari i per la seva qualitat. Uns llibres que, enmig de la gran oferta disponible, no hagin rebut l’atenció que mereixen i que, gràcies a la tasca de prescripció de les llibreries puguin arribar a nous lectors. Això es farà amb els següents criteris:

  • Han de ser obres la primera edició de les quals s’hagi publicat dins del període comprès entre l’1 de setembre de 2009 i l’1 de maig del 2010.
  • Cada llibreria pot proposar un màxim de cinc títols de cada modalitat fins al dia 15 de maig de 2010.
  • No hi ha cap inconvenient  si alguna d’aquestes obres ha estat premiada en altres certàmens.
  • Les llibreries participants es comprometen a donar suport a la campanya de promoció del Premi Llibreter, amb independència de quines hagin estat finalment les guardonades.

Comissió organitzadora i jurats

  • Es constitueix una Comissió Organitzadora, formada per tres llibreters en actiu, que vetllarà pel compliment de les bases del Premi i s’encarregarà, conjuntament amb el secretari tècnic, de preparar l’acte de lliurament dels premis. Actuarà alhora de portaveu i d’enllaç entre els jurats i la Junta Directiva. Qualsevol qüestió que pugui sorgir en la interpretació de les bases del Premi serà resolta per la Comissió Organitzadora, amb el vist-i-plau de la Junta Directiva. Cada any en canviarà un membre, a proposta del comitè executiu i el que es doni de baixa no podrà repetir en el càrrec fins transcorreguts dos anys de la seva sortida.
  • Aquesta comissió avaluarà les propostes de les llibreries, abans de lliurar la llista definitiva als jurats, a fi que les propostes es facin d’acord amb els criteris de selecció d’aquestes bases. En cas que es desestimin alguns títols, les llibreries en seran advertides, i en podran proposar de nous fins a exhaurir el termini temporal de presentació.
  • Es constituirà un sol jurat per ambdós premis de literatura i un jurat pel premi a l’àlbum  il·lustrat, format cada un per 7 llibreters en actiu, de llibreries amb seccions literàries especialitzades d’arreu de Catalunya pel primer i amb seccions especialitzades infantils pel segon, escollits per la Junta Directiva del Gremi, a proposta de la Comissió Organitzadora i del Comitè Executiu. El secretari tècnic en formarà part com a membre, sense dret a vot, per regular el funcionament de les deliberacions i donar fe de la resolució final.  Cada any el jurat renovarà dos dels seus membres de la següent manera: en primera instància per acord del propi jurat; en segona, per antiguitat; en tercera, per decisió de la Junta Directiva del Gremi. Sempre continuaran un mínim de cinc dels seus components d’un any al següent. Un membre que s’hagi donat de baixa no ho podrà tornar a ser de la mateixa categoria fins transcorreguts dos anys de la seva sortida.
  • Els jurats estudiaran totes les obres proposades per les llibreries i, sota el seu criteri i de manera raonada, triaran l’obra que considerin mereixedora del Premi Llibreter.

Lliurament de l’XI  Premi LLibreter

Es farà en un acte públic, obert a tothom, durant la segona quinzena de juny del 2010 en un espai que proposarà la comissió organitzadora i que aprovarà la Junta Directiva, el qual s’anunciarà amb suficient antelació. En el decurs de la vetllada també s’homenatjarà, com es tradicional, els llibreters amb 35 anys de dedicació ininterrompuda a l’ofici.

Último mes Abril 2018 Mes següent
L M X J V S D
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30