El Gremi de Llibreters de Catalunya, hereu de la confraria fundada el 31 de gener de 1553 a la ciutat de Barcelona, és una organització professional de caràcter democràtic i sense finalitat de lucre que té el seu àmbit d’actuació a Catalunya.

El Gremi entén el llibre:

 • com un bé cultural
 • estructurador de l’individu i de la societat
 • un dels principals valors econòmics de les indústries culturals i creatives

Els seus valors són:

 • la cultura
 • la innovació
 • l’empresa i el comerç
 • la presència pública

Les seves finalitats són:

 • Ser porta d’accés popular a la difusió cultural a través del llibre
 • Fomentar la participació de les llibreries en la vida pública, enteses com a agents culturals i com a actius comercial estesos arreu del territori
 • Promoure els interessos professionals de les llibreries
 • Activar estratègies i instruments d’acció cultural, comercial i empresarial per donar resposta als reptes actuals i servei a la ciutadania
 • Prestar assessorament comptable, fiscal i laboral, formació i informació per a facilitar la gestió de les llibreries
 • Representar el món de la llibreria davant les administracions públiques i de la resta d’agents del sector del llibre, la cultura i el comerç

Per això defensa el preu fix del llibre i lluita contra les formes de destrucció de l’activitat creativa, industrial i comerial -la mal anomenada pirateria, la inseguretat jurídica i les males pràctiques comercials.